Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Wijkgemeente "De Open Hof"
 
 
OVERZICHT KRINGEN IN DE OPEN HOF - januari 2017

OVERZICHT KRINGEN IN DE OPEN HOF - januari 2017

Naast deelname aan de vieringen zijn kringen een manier om elkaar niet uit het oog te verliezen. Een vorm waarin het omzien naar elkaar (One) tot uiting komt. Op dit moment zijn de onderstaande kringen actief. Van harte welkom om eens een kring mee te maken en te ervaren hoe het daar aan toe gaat. De One-kringen binnen de Open Hof ontstaan spontaan, zijn autonoom en wisselen onderling ervaringen uit. Contactpersoon: Steven Berendsen, telefoon 645057,
mail 
 
Rondje Veldhuizen
Sinds januari 2015 organiseren kerkelijk betrokken buurtbewoners van De Hoffen en de straten daarom heen met een zekere regelmaat bijeenkomsten in de buurt. Dat kan zijn een kopje koffie/thee met elkaar drinken, samen de middag doorbrengen met een goed en fijn gesprek bijvoorbeeld tijdens een wandeling. Activiteiten in de eerste helft van 2017 zijn:  donderdag 23maart film kijken en op zondag 21 mei de wandeling. Wilt u/je een keertje kennis komen maken? Laat het ons even weten.
Contactpersoon: Lenneke van Duin, telefoon 630200, 
mail
 
Buurtkring De Slijpkruik
In de buurt van de oude boerderij De Slijpkruik (Zeeheldenbuurt) komen leden van De Open Hof ongeveer elke 2 maanden op een zondagmiddag bij elkaar. Samen een gezellige middag doorbrengen, eten, wandelen, kortom samen iets doen. Zo leren we elkaar beter kennen en geven vorm aan Omzien naar Elkaar.
Contactpersoon: Gerda en Johan Hiddink, telefoon 618618,
mail

Buurtkring De Horsten
Sinds maart 2016 ontmoeten tien tot vijftien buurtbewoners elkaar een keer of drie per jaar op een middag in een huiskamer. Elkaar ontmoeten staat centraal, de manier waarop is daaraan ondergeschikt, maar wel goed verzorgd.
Contactpersoon: Adria Overbeeke
mail 
 
Gemeentekring rondom het Kernhuis
Een groepje OpenHof-leden uit Kernhem en Veldhuizen komt elke eerste zondagavond van de maand bij elkaar. Gezelligheid, lief en leed delen en samen nadenken over een maatschappelijk of bijbels onderwerp. Kom in de kring, ook als je in een andere wijk woont.
Contactpersoon: Truus van Otterloo en Ad Tukker, telefoon 621059,
mail

Gespreksgroep 30+
Eind jaren '90 kwamen enkele jong volwassenen bij elkaar om met de toenmalige predikant hun geloofsvragen te bespreken, een soort belijdenisgroep. Sindsdien komt de groep, aangevuld met nieuwe mensen, nog elke maand bij elkaar onder leiding van een theoloog, momenteel ds. Jan Oortgiesen.  Het is een open, ontspannen en gezellige groep, die in huiselijke kring bij elkaar komt en waar alles bespreekbaar is. We proberen daarbij steeds de link naar het geloof te zoeken. Er is ruimte voor serieus en persoonlijk gesprek en ontmoeting, waarbij iedereen welkom is!
Contactpersoon: Jetty van den Berg, telefoon 635045,
mail

 
PKN-PROJECT ZORGZAME KERK & GESPREKSKRING KERNHEM - VERSLAG SAM ONE

PKN-PROJECT ZORGZAME KERK & GESPREKSKRING KERNHEM - VERSLAG SAM ONE

Open Hof neemt deel aan het PKN- project ‘Zorgzame Kerk’.

Beste Open Hoffer,

Laat ik mij eerst even aan U voorstellen want ik ben de laatste tijd onopvallend aanwezig geweest in de Open Hof, en u zult de komende tijd veel van mij horen. Mijn naam is Sam One, van beroep ben ik journalist. De hoofdredacteur van uw Kerkblad ontmoette ik tijdens een receptie en hij vertelde mij over het project ‘Omzien naar elkaar’ binnen uw gemeente. Ik was uitgenodigd om op 11 maart aanwezig te zijn op de thema- avond ‘Omzien naar elkaar’. Mijn eerste indrukken staan in het komende Kerkblad
beschreven. Als journalist en toeschouwer hoop ik u de komende maanden, via uw Kerkblad en website,te blijven berichten. Ik nodig u uit om via ingezonden berichten, te reageren op mijn berichtgevingen. Het zal u niet verbazen dat ik als journalist graag zou willen horen hoe u als Open Hoffer, of misschien als gast, aan kijkt tegen deze thema. Misschien vanuit uw ervaring tot nu toe of vanuit uw betrokkenheid met deze thema. Of misschien zegt u wel: ‘Beste heer Sam, u mag mij interviewen, vraagt u maar..’ Neemt u gerust contact met mij op viamail


Afgelopen woensdag was ik dus op de thema-avond ‘Omzien naar elkaar’, waarin er werd verteld over de vorderingen tot nu toe. Voor mij was het verrassend om te horen dat er al zeven kringen actief zijn binnen de Open Hof. Een overzicht ervan staat op de website. Het zijn zowel al lang bestaande kringen, als pas ontstane (eet)groepen. U bent uitgenodigd om mee te doen! Ik ben maar zo vrij om de gesprekskring Kernhem zich even kort voor te laten stellen.

Gesprekskring Kernhem

Eens per maand komen we op een zondagavond bij elkaar bij één van de deelnemers. We spreken dan over een onderwerp dat raakt aan geloven en (ons) leven. Contactpersoon: Truus van Otterloo, telefoon 621059, mail

 
VROUWENGESPREKSGROPE VELDHUIZEN - VERSLAG SAM ONE

VROUWENGESPREKSGROPE VELDHUIZEN - VERSLAG SAM ONE

Afgelopen week maakte ik kennis met een zeer bijzondere gespreksgroep. In de eerste plaats bijzonder omdat een aantal deelneemsters al meer dan dertig jaar elke maand als kring samenkomen en een bijbels of maatschappelijk onderwerp voorbereiden en bespreken. Daarnaast bijzonder omdat deze zeer trouwe groep van 70-plus vrouwen elkaar ook buiten de maandbijeenkomst in lief&leed steunt. Een ongekend voorbeeld van omzien naar elkaar.

De gespreksgroep telt een tiental leden en staat open voor leeftijdsgenoten. Het betreft de Vrouwengespreksgroep Veldhuizen, de kring komt één keer per maand op dinsdagmiddag bijeen. Contactpersoon: mevr. L. de Vries, telefoon 637277, mail

Zo blijkt dat One-kringen helemaal geen nieuw fenomeen zijn binnen de Open Hof. Ik hoop u nog vaker over dit soort aangename verrassingen te mogen berichten.

 
GESPREKSKRING 30 PLUS - VERSLAG SAM ONE

GESPREKSKRING 30 PLUS - VERSLAG SAM ONE

Op mijn speurtocht naar groepen en kringen binnen de Open Hof kwam ik afgelopen week in contact met Jetty van den Berg. Zij is lid van de Gesprekskring 30 plus een kring met jong volwassenen en vertelt erover: "Eind jaren negentig begonnen we onder leiding van Hans van der Linden met een soort belijdenisgroep dat geloofsvragen besprak. Dat beviel zo
goed dat we nog steeds elke maand bij elkaar komen, aangevuld met nieuwe mensen en nu onder leiding van Jan Oortgiesen", meldt Jetty. Van andere deelnemers begrijp ik dat het een open, ontspannen en gezellige groep is. "We zitten samen in huiselijke kring en kunnen vrijwel alles met elkaar bespreken. We proberen daarbij steeds de verbinding met ons
geloof te maken." Kortom alle gelegenheid voor serieus gesprek en ontmoeting. Ik behoor zelf tot de doelgroep, maar ben nogal druk (wie niet!). Toch denk ik er over deze kring eens te bezoeken. Ik nodig andere jong volwassen uit om dit samen met mij te doen! Neem contact op met Jetty: telefoon 635045,mail

Past een avondje praten niet zo bij jou? Lees dan volgende week mijn ervaringen met een One-eetgroep! Op de website van de Open Hof (activiteiten) las ik dat er zo’n groep is. Ik laat mij binnenkort door hen verwennen!

 

 
ONE EETGROEP KERNHEM - VERSLAG SAM ONE

ONE EETGROEP KERNHEM - VERSLAG SAM ONE

Wist u dat er binnen De Open Hof een aantal gesprekskringen actief zijn waarin ontmoeting centraal staat? Als reporter heb ik met een aantal inmiddels kennis gemaakt. Een vraag die mij bezig hield was: ‘Maar als je nu niet van praten houdt, of de hele dag al op de praatstoel zit…’.

"Ik geniet het meest van gesprekken onder het eten", liet een zestiger zich laatst tegen mij ontvallen. Hij kwam op mij over als een echte Bourgondiër: gezet figuur en een gezellige babbel. Hij vertelde enthousiast over een eetgroep binnen de Open Hof waar hij zich bij aan wilde sluiten de ONEetgroep Kernhem. Sinds december 2014 eet een groep van zes mensen uit Kernhem vrijwel elke maand samen een warme maaltijd die door één of meer van hen is voorbereid.

"Heerlijk: samen maaltijd vieren in huiselijke sfeer", getuigt de ‘Bourgondiër’. Bij navraag blijkt dat tijdens de talentenveilingen in 2012 en 2014 er tientallen etentjes onder de hamer zijn gebracht! Dit waren eenmalige etentjes. Ik heb indruk dat er meer Openhoffers dol zijn op samen eten, dus dit krijgt ongetwijfeld navolging, maar dit vraagt wel enige organisatie en coördinatie. Daar weet Bep Bal meer over te vertellen, zij is contactpersoon van de ONEetgroep Kernhem, telefoon 640402, mail

 
CONFERRE SERMONEM - VERSLAG SAM ONE

CONFERRE SERMONEM - VERSLAG SAM ONE

Confere Sermonem

‘De kerk’ is een oud fenomeen. In de eerste eeuw van onze jaartelling als ‘eerste gemeente’ begonnen. Na dik 300 jaar maakte een Romeinse kiezer een einde aan het verschil van inzicht van de vele gemeenten. Hij maakte van ‘De Kerk’ een instituut als onderdeel van de maatschappij. De Rooms katholieke kerk was geboren, nog steeds klinkt in bepaalde delen van ‘De kerk’ de Romeinse taal, het Latijn. Een ‘ver van mijn bed-show’ dacht ik tot voor kort. In protestants Ede geen rooms of Latijn… Tot mijn verbazing las ik op de website van de Open Hof een gespreksgroep met de Latijnse naam Conerre Sermonem. In de veronderstelling bij een gepensioneerd docent oude talen op bezoek te gaan, bereid ik mij voor op een formeel gesprek. Geheel verrast door een levendige jonge meid in de deuropening denk ik nog aan een geit en groen blad, maar er blijkt geen spoor van oudheid in haar omgeving te bespeuren. Rosanne zit mij snel op het juiste spoor
door uit te leggen dat Conerre Sermonem Latijn is voor ‘een gesprek voeren’. Verder is er ‘geen woord Spaans’ aan deze gespreksgroep van jongvolwassen. Je zou een wat filosofische inslag kunnen verwachten vanwege de zelfkritisch vragen de opkomen als ik de groep vraag zich zelf voor te stellen: "Wat zijn wij: Een praatgroep? … veel te serieus; Een bijbelclub? … veel te vroom; Een soos? …veel te ingewikkeld. Wij zijn gewoon gezellig en een vleugje gelovig tussen de leeftijd van 20 en 30 jaar." Het bestaat dus, om de hoek! Jongeren die elkaar eens in de maand opzoeken om bij te kletsen over hun leventje en zoals ze zelf zeggen ‘geloofje’.

 
ONE DE SLIJPKRUIK - VERSLAG SAM ONE

ONE DE SLIJPKRUIK - VERSLAG SAM ONE

De Slijpkruik
 
Afgelopen zondag fietste ik door de zeer afwisselende Zeehelden en Indische buurt. Ter hoogte van de Zoutmanstraat schalden er ineens popsongs uit de jaren zeventig de straat in. Ik stapte van mijn fiets en zag in een gezellige woonkamer een tiental mannen en vrouwen, niet al te modern gekleed, meezingen met een pick-up. Voor de jongere lezers: dat is een apparaat met een zwarte draaiende schijf waarop met een soort braille muziek gebrand staat. De muziek op deze schijf is uniek, kun je niet liken, downloaden of doorsturen. Je kunt het alleen live delen en op reageren. Dat deden ze daar in die huiskamer naar hartelust! Er werd gezongen en gelachen en af en toe een vergeten danspasje in herinnering geroepen. Ik heb een paar kiekjes van hen genomen.

De groep mensen bleken Openhoffers uit de omgeving van de Slijpkruik te zijn. Ze hadden elkaar weer opgezocht nadat ze begin maart een eerste ontmoeting hadden. Het zijn buurtgenoten, al dan niet actief binnen de Open Hof, die zo eens in de maand op een ontspannen manier elkaar leren kennen. Altijd handig om het contact met mensen in je buurt aan te halen, wie weet wanneer dat nog eens van pas komt. De vorm of activiteit van zo’n buurtkring lijkt mij ondergeschikt aan het belang: omzien naar elkaar in voor- en tegenspoed. Gerda en Johan Hiddink onderschrijven dit. Zij namen het initiatief voor deze One-groep nadat ze hoorden dat er binnen de Open Hof een pilot begon voor het vormen van nieuwe kringen. “We hopen dat er in meer buurten van dit soort kringen ontstaan. Het is spannend om er mee te beginnen, maar na twee keer voelt het al best vertrouwd. Mensen mogen ons gerust vragen hoe we zijn begonnen of bij  ‘De Slijpkruik’ aanhaken.” Een prachtig aanbod, kortom wilt u er meer van weten, neem gerust contact op met de initiatiefnemers, Gerda en Johan Hiddink op: telefoon 618618, mail

 
ONE HOFWIJKKRING - VERSLAG SAM ONE

ONE HOFWIJKKRING - VERSLAG SAM ONE

Afgelopen maandag liep uw reporter over de vrijmarkt in Veldhuizen. Ineens viel mijn oog op een kleedje met daarop een oude pick-up. De herinnering van vorige week in de ‘De Slijpkruik’ kwam boven en ik begon ongemerkt wat te dansen. De vrouw die bij het kleedje zat herkende me en vertelde dat ze mijn ‘verslagje’ had gelezen! Het werd nog frappanter toen ze vertelde zelf ook twee keer te hebben meegedaan aan een ontmoeting met Open Hoffers hier rond De Velder. “Ik kreeg in januari een uitnodiging voor de eerste ontmoetingsavond. Daar kwamen best veel positieve reacties op, waarvan ruim tien mensen ook konden komen. Ik vond het fijn om buurmensen beter te leren kennen. Na de tweede keer was voor mij het doel bereikt. Ik heb nieuwe mensen in de buurt leren kennen bij wie ik zo nodig terecht kan als er iets aan de hand is. Het was eigenlijke een soort vrijmarkt met ongekend talent in de buurt!” Ik bedankte de vrouw voor haar spontane ontboezeming en liep door. Bij het huis van familie De Vries hield ik in, mij was verteld dat Nel de Vries initiator is van de Hofwijkkring. Ik was benieuwd naar het initiatief en de voortgang van kring. Nel vertelde: “We hebben 235 Open Hoffers op 125 adressen in de buurt uitgenodigd. De eerste avond zat de huiskamer vol en hadden we een boeiende kennismaking.  Niet iedereen bleek behoefte te hebben om daar mee door te gaan. Dat het aantal deelnemers dan wat terugloopt is wel even slikken. Maar het daagt in elk geval uit om naar elkaar op zoek te blijven”, aldus Nel.  Op zoek naar ongekend talent…?  “Ja, dat zeg je mooi.”
In juni gaat de Hofwijkkring de hei op voor een picknick, verklapt Nel, en neem gerust contact met mij op als er Open Hoffers zijn die daar als buurtgenoot bij willen zijn.
Nel de Vries, telefoon 631259,  mail
 
 

 
 
 

Inloggen


 

GEMEENTEAVOND
datum en tijdstip 27-03-2019 om 20.00 uur
meer details

OPA
datum en tijdstip 06-04-2019 om 9:00
meer details

 
Predikant
Ds. Agnès Gilles
Wilhelminalaan 9
6721 ER BENNEKOM

Tel. 06-41866969


 
 
Kerkgebouw
“De Open Hof”
Hoflaan 2
6715 AJ  Ede
telefoon 0318-639426 
 
Beheerder
dhr. J.G. Kaldeway
Gravenhof 17
6715 AM  Ede
Open Hof telefoon 0318-639426
Prive telefoon 0318-622292

 
Coördinator kostersdiensten
dhr. C. van der Wal
Groevenbeek 23
6715 HC  Ede
telefoon 0318-636156 
 
Scriba
Mevr. B. Pluimers
Gildestraat 26
6711 DM  Ede
Telefoon: 0318-591029
Mobiel: 06-15686248
E-mail: 
 
 
Redactie website
Klik mail om te reageren op de website, of om een artikel te laten plaatsen.
 
Wijkkas De Open Hof
Protestantse Gemeente Ede
t.n.v. Wijkkas De Openhof
NL62 RABO 0162 3002 12
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.