WELKOM WELKOM
Welkom op de website van de wijkgemeente de Open Hof.
Op deze website vind je informatie over het reilen en zeilen van onze protestantse wijkgemeente De Open Hof. 
Voor u, voor jou. Voor gemeenteleden en geïnteresseerden. Voor vaste bezoekers en nieuwe bezoekers.

WAARDEVOL
dat ben je
dat willen wij zijn voor elkaar
voor de aarde
in naam van God.
lees meer »
 
BIJ DE ZONDAG BIJ DE ZONDAG
Zondag 12 juli: Wat zaaien wij?
De gelijkenis van de zaaier staat op het leesrooster. Een voor velen bekend Bijbelverhaal. God zaait zijn woord in de hoop dat wij mensen ook woorden gaan zaaien. Maar ‘Wat zaaien wij?
Deze zondag vieren wij met Jurre Hazeleger en Lieke Harkema ook een bijzonder moment. Zij nemen afscheid van de kindernevendienst omdat zij voor een grote ‘overstap’ staan. Zij gaan van de lagere school naar de middelbare school. Een hele verandering! Deze grote stap laten wij ook in de kerk niet ongemerkt voorbijgaan. Wij willen dit moment markeren met een zegen. Want: ‘Waar je ook gaat – God gaat met je mee’!
Bram de Graaf kan er zondag helaas niet bij zijn. Maar de zegen van God is natuurlijk ook voor hem!
 
 
VANUIT DE WIJKKERKENRAAD VANUIT DE WIJKKERKENRAAD
Kerkdiensten vanaf 12 juli
Maandag 6 juli jl. is in de vergadering van de wijkkerkenraad het besluit genomen om vanaf 12 juli a.s. weer kerkdiensten te houden, met maximaal 90 personen.
De belangrijkste reden hiervoor is dat we een gebruiksplan naar het voorbeeld van de PKN hebben opgesteld waarin we zoveel mogelijk eventuele risico’s hebben uitgesloten en de adviezen van de overheid hebben opgevolgd. Het besluit is ook genomen omdat we ons strikt houden aan deze adviezen als ook dat in De Open Hof een goed werkend afzuigventilatiesysteem aanwezig is dat voorafgaande en tijdens de dienst volop aan staat.
 
Iedereen die een dienst wil bijwonen moet zich eerst voor elke dienst aanmelden, met hoeveel personen (incl. namen) van het betreffende huishouden. Dit moet via het mailadres: reserveren@openhof-ede.nl., uiterlijk vrijdag 12.00 uur. Dit heeft te maken met een eventueel contactonderzoek door de GGD.

Mocht u om welke reden dan ook ervoor kiezen dat u thuisblijft, dan kunt u te allen tijde de kerkdienst bijwonen via ‘kerkdienst gemist’. 

Vanaf woensdagavond 8 juli a.s. staat het gebruiksplan van De Open Hof op de website bij de downloads. Zie ledenpagina


 
lees meer »
 
OMZIEN NAAR NEPAL OMZIEN NAAR NEPAL
Actie "Omzien naar Nepal"
Ook in Nepal heeft de coronacrisis hard toegeslagen. Door de lock-down en het gebrek aan een financieel vangnet hebben vele gezinnen acute geldzorgen waardoor zij geen eten en drinken kunnen kopen. Via onze ‘Open Hof’ Marktplaats Diyo Nepal willen wij proberen geld in te zamelen. Voor € 30 kan een gezin 4 weken van levensmiddelen worden voorzien. Stichting Diyo Nepal zal elke euro direct besteden aan voedsel.
Klik hier voor meer informatie over – Omzien naar Nepal – en doe mee met de online actie “vraag of bied een dienst”! 

Een financiële gift is natuurlijk ook welkom, maak daarvoor een bedrag over op rekeningnr. NL62 RABO 0162 3002 12  wijkkas de Open Hof ovv Diyo Nepal.
Namens team diaconie de Open Hof

 
lees meer »
 
COLLECTES

COLLECTES
De eerste collecte is voor het landelijk diaconaal werk van de PKN in Utrecht.
De landelijke Protestantse Kerk in Nederland organiseert diaconaal werk op landelijk niveau. Hierbij hoort het opzetten en begeleiden van de diverse projecten van Kerk-in-Actie in het land. Om dit werk te kunnen uitvoeren wordt voor dit werk jaarlijks door de synode voor elke kerkelijke gemeenten een geldbedrag (quotum) vastgesteld.

De tweede collecte is voor de eigen wijkdiaconie.
Kerst is nog erg ver weg maar gaat komen. Omdat we op dit moment veel minder geld inzamelen dan gewoon wordt dit doel in de herhaling gezet. Ook dit jaar hebben we een € 1000 nodig voor alle zaken rondom kerst.

Kindercollecte: kindervakantie week Ede

Helpt u mee om deze collecten tot een succes te maken?
Een warme oproep om toch via een andere weg, dan het collecte zakje, geld te geven en wel via een bankoverschrijving. Maak het collectebedrag over naar NL11 INGB 0000 8675 84 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede onder vermelding van: - 1e /- 2e Collecte De Open Hof met datum en doel. Ook kan je 1 keer in de maand een bedrag overmaken naar het kerkelijk bureau met vermelding van maand en wijkgemeente de Open Hof.
Dit bedrag wordt dan evenredig verdeeld over alle doelen van die maand.
De diakenen van de Open Hof.