KERKDIENSTEN en PREEKROOSTER

KERKDIENSTEN en PREEKROOSTER

De kerkdiensten beginnen het gehele jaar door om 10.00 uur.
Tijdens de kerkdienst is er oppas- en kindernevendienst.

Zie preekrooster

 
MEELUISTEREN VIA INTERNET MEELUISTEREN VIA INTERNET

Wie niet in staat is om op zondag naar de kerk te komen, kan de gehele kerkdienst meeluisteren via de computer.
Klik bij aanvang van de dienst hier om tijdens de kerkdienst mee te luisteren.

 
MEELUISTEREN VIA DE KERKTELEFOON

MEELUISTEREN VIA DE KERKTELEFOON
Gemeenteleden die niet meer in staat zijn om de kerkdiensten te bezoeken en beschikken over internet kunnen deze thuis beluisteren via de site  “Kerkdienstgemist.nl”, zowel live als later.
Zo gaat u rechtstreeks naar de luisterpagina, klik op deze link live besluisteren kerkdienst
 
Hebt u geen internet en wilt u toch de diensten beluisteren dan kan dat met een Lukas ontvanger via de telefoonaansluiting. Dat betekent dat u wel een telefoonaansluiting moet hebben.

Aan het luisteren via de Lukas-ontvanger zijn enige kosten verbonden, te weten € 7,50 per maand voor het gebruik plus de kosten voor het gebruik van uw telefoonlijn.
 
Voor meer informatie kunt u mailen of bellen met Ad Tukker
Mail adres: mail
Telefoonnummer: 621059
 
 
VERVOER NAAR DE KERK

VERVOER NAAR DE KERK

Contactpersoon voor vervoer naar de kerk:
Rudi Assink
Telefoon 06-53763452
mail

 
DE BLOEMENGROET

DE BLOEMENGROET
De bloemengroet is een blijk van meeleven vanuit de gemeente. Daarom wordt er iedere zondag gevraagd wie er volgende week voor de bloemen wil zorgen. Degene die dat wil doen hoeft alleen de bloemen mee te nemen naar de kerk (vazen staan in de consistoriekamer).

Er is een groepje mensen die beurtelings de bloemen wegbrengt. Mocht u bang zijn dat uw opgestoken hand over het hoofd wordt gezien, dan kunt u ook vóór de dienst aan ouderling of predikant doorgeven dat u volgende week voor de bloemen wil zorgen. Ook bestaat de mogelijkheid om geld te geven voor het bloemenpotje dat in beheer is bij mij. Ik zorg dan voor de bloemen als er niemand anders de hand heeft opgestoken.

Hierbij doe ik een dringend beroep op u: Als u iemand kent die volgens u de bloemen verdient, wilt u dat dan aan mij doorgeven?
Hannie van Zalinge Tel. 646411
 
VRIENDEN-DIENST VRIENDEN-DIENST
In de ontmoetingsruimte van de hal van de Open Hof hangt op zondag het vrienden-diensten-bord waarop een vriendendienst kan worden eengeboden of gevraagd. Vindt het leuk om iets voor een ander te doen? Heeft u hulp voor iets nodig? Op het vrienden-dienst-bord kan kan aanbod of vraag worden gespeld. Maak er gerust gebruik van wanneer iets te bieden of te vragen heeft.
 
VIERING VAN BROOD EN WIJN VIERING VAN BROOD EN WIJN
Zes of zeven keer per jaar, waaronder de Witte Donderdag, wordt er in de Open Hof gevierd rond Brood en Wijn. Andere termen hiervoor zijn Maaltijd van Heer en Avondmaal. Het liturgische delen van brood en wijn vindt zijn oorsprong op Witte Donderdag waaraan de woorden van Jezus aan ten grondslag liggen: 'Neemt en eet'. 

Een viering van Brood en Wijn wordt op verschillende manieren beleefd. Wat ons bindt, is het geloof dat 'Waar twee of drie in Jezus' naam aanwezig zijn, Hij in ons midden is'. In Jezus' tijd gebruikte men brood en wijn terwijl men liggend aan de tafel lag. In de Open Hof hebben we een 'lopend avondmaal'.

Om elkaar vrij te laten om wel of geen alcohol te willen drinken kan er een keuze worden gemaakt tussen tussen rode wijn en druivensap. Het stukje brood dat men ontvangt kan, indien gewenst, in de wijn of in het druivensap worden gedoopt.  Om dit vorm te geven, zijn er bij een viering van brood en wijn dus: rode wijn én druivensap in aparte bekers om te drinken óf in te dopen. Voor mensen met een gluten-allergie bieden we gluten-vrij brood aan dat op een schoteltje wordt aangereikt.

Wanneer men via een zijpad naar voren loopt, wordt u eerst een stukje brood aangereikt. Daarna ziet u eerst de doopbeker, en daarna de drinkbeker met de witte servet. Waar u via het middenpad naar uw zitplaats terugloopt, kunt u kiezen voor de beker met druivensap om in te dopen of eruit te drinken.
 
 
KINDERCRECHE

KINDERCRECHE

Tijdens de morgendienst kunnen jonge kinderen (0 t/m 4 jaar) opgevangen worden in één van de zalen van het kerkelijk centrum.

 

 
JEUGDKERK

JEUGDKERK

JEUGDKERK
Wat doet de jeugdkerk?
De Jeugdkerk is een samenkomst voor jongeren vanaf ongeveer 12 tot 18. We doen een gedeelte van het programma (de gezelligheid) met z’n allen. Bij het inhoudelijk gedeelte maken we onderscheid tussen de jongeren tot ongeveer 15 jaar en de jongeren vanaf 15 jaar. Dat betekent in de praktijk dat jongeren aan het einde van groep 8 de kindernevendienst en/of de basiscatechese hebben afgesloten de overstap kunnen maken naar de Jeugdkerk.
 

 
KINDERNEVENDIENST

KINDERNEVENDIENST

Zit je op de Basisschool? Dan ben je van harte welkom op de kindernevendienst! De kindernevendienst begint halverwege de viering op de zondagochtend in de Open Hof. We lopen dan eerst naar voren in de kerkzaal om het kaarslicht op te halen. Daarna gaan we naar andere ruimte in de Open Hof. Er zijn twee groepen. Tijdens de kindernevendienst wordt er een verhaal verteld en natuurlijk is er nog tijd over om bijvoorbeeld te kleuren, te knippen en te plakken, een woordzoeker te maken, of een spel te doen.

Tot ziens op de Kindernevendienst!!!
 

 
CANTORIJ "DE OPEN HOF" CANTORIJ "DE OPEN HOF"

Cantor: Albert Brink
Contactpersoon: Hannie van Zalinge, telefoon 646411
Repetities: elke maandag van 19.00 uur tot 20.00 uur in De Open Hof.

 
LECTOREN

LECTOREN

De schriftlezing tijdens de kerkdienst wordt verzorgd door een aantal lectores.
 

 
DE ORGANISTEN

DE ORGANISTEN


Ina Berendsen
Albert Brink
Nico van Reenen