Welkom Welkom
Op deze website vind je informatie over het reilen en zeilen van de protestantse wijkgemeente De Open Hof.

Voor u, voor jou. Voor gemeenteleden en geïnteresseerden. Voor vaste bezoekers en nieuwe bezoekers.

WAARDEVOL
dat ben je
dat willen wij zijn voor elkaar
voor de aarde
in naam van God.
 
lees meer »
 
Bij de zondag

Bij de zondag

Zondag 9 augustus, Als je over het water wilt lopen moet je uit de boot stappen.
Deze zondag weer zo’n bekend maar verrassend Bijbelverhaal uit het evangelie naar Matteüs (14: 24-33). Jezus loopt over het water. Petrus kan het ook. En wij? Kunnen wij ook over het water lopen? Het antwoord is: JA, dat kun jij ook. Maar dan moet je wel uit de boot stappen!

 
Vanuit de wijkkerkenraad Vanuit de wijkkerkenraad

Dienst-in-coronatijd: aanmelden voor zondag 9 augustus
Ja, ook voor aanstaande zondag, 9 augustus, kunt u zich aanmelden om aanwezig te zijn bij de dienst in De Open Hof. Oorspronkelijk zouden we deze zondag op bezoek gaan in Emmaüs, maar nu is er toch ‘gewoon’ een dienst in ons eigen gebouw. Als u om welke reden dan ook graag een bijzondere plaats in de kerkzaal toegewezen wilt krijgen, wilt u dit dan aangeven bij uw aanmelding? Er wordt geprobeerd daar zo goed mogelijk rekening mee te houden, meestal door plaatsing op de schuine rijen rechts vanaf de ingang. Voor iedereen geldt: als u eenmaal zit, blijf dan alstublieft ook zitten. Als u gaat bewegen is het bijna onvermijdelijk dat u dichter dan 1,5 meter bij anderen komt, de afstand die we graag iedereen gunnen om veilig te blijven. De ervaring van de afgelopen weken leert dat het na afloop van de dienst heel goed lukt buiten op de stoep gesprekjes te voeren, waardoor dit belangrijke onderdeel van het gemeenteleven toch gestalte kan krijgen! Voor komende zondag kunt u dus weer een e-mail sturen (of laten sturen door uw contactpersoon of ouderling) naar reserveren@openhof-ede.nl Dit kan tot zaterdagavond 20.00 uur. Bij het aanmelden graag de namen van de personen vermelden en of hierbij kinderen zijn voor oppas of kindernevendienst. Degenen die volgens rooster meewerken aan de dienst hoeven zich niet op te geven, zij staan al op de lijst (hun partners en eventuele kinderen niet, dus die graag wél opgeven!). Wilt u tijdig aanwezig zijn? Medewerkers uiterlijk 9.30 uur, gemeenteleden uiterlijk 9.45 uur.

Het gebruiksplan vindt u via deze link

 
Collectes

Collectes

Collectedoelen 9 augustus:

De eerste collecte is voor de eigen wijkkas.


De tweede collecte is voor Kerk In Actie met als doel "Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening" in Rwanda.

Kindercollecte met als doel "kindervakantie week Ede"

lees meer »