PROTESTANTSE GEMEENTE EDE

PROTESTANTSE GEMEENTE EDE
Op 1 januari 2017 is de Protestantse Gemeente Ede ontstaan door een fusie van de Gereformeerde Kerk Ede en de Hervormde Taborgemeente Ede. De Protestantse Gemeente Ede is aangesloten bij de Protestantse Kerk Nederland en bestaat uit vijf wijkgemeenten. In de Rietkampen is er een verbintenis met de Samenwerkende Kerken: Het Kerkelijk Centrum Emmaus. 
http://www.protestantsegemeente-ede.nl/
 
KERKELIJK CENTRUM EMMAÜS KERKELIJK CENTRUM EMMAÜS

https://emmaus-ede.nl/
Samenwerkende Kerken in de Rietkampen

 
WIJKGEMEENTE TABOR-CENTRUM WIJKGEMEENTE TABOR-CENTRUM

http://www.taborkerk.nl/
Wijkgemeente Tabor Ede, in het centrum van Ede

 
WIJKGEMEENTE NOORD WIJKGEMEENTE NOORD

http://ede.protestantsekerk.net/
Wijkgemeente Noord Ede, in het centrum van Ede

 
WIJKGEMEENTE BEATRIX KERK EDE WIJKGEMEENTE BEATRIX KERK EDE

http://www.beatrixkerk.nl/
Beatrixkerk Ede, in het cenrum van Ede

 
WIJKGEMEENTE HARSKAMP WIJKGEMEENTE HARSKAMP

http://www.gereformeerdekerkharskamp.nl/ 
Gereformeerde kerk in het dorp Harskamp

 
HERVORMDE KERKEN EDE HERVORMDE KERKEN EDE

http://ede.protestantsekerk.net/
Informatie over de zes van oudsher Hervormde wijkgemeenten in Ede, die zijn aangesloten bij e PKN (Protestantse Kerk Nederland)

 
RAAD VAN KERKEN RAAD VAN KERKEN

http://www.raadvankerken.nl
De Raad van Kerken Ede is een plaatselijke koepelorganisatie van christelijke geloofsgemeenschappen in Ede. De raad organiseert allerlei bijeenkomsten rond het geloof in Christus.

 
BESPREEK HET SAMEN BESPREEK HET SAMEN

http://www.bespreekhetsamen-ede.nl/
Bespreek het Samen is een programma dat u wordt aangeboden door de samenwerkende kerken in Ede. Wij bieden een afwisselend geheel met veel interessante onderwerpen. U kunt deelnemen en u samen met anderen verdiepen in vragen rond Bijbel, kerk, kunst, cultuur en samenleving. Aanmeldingen verlopen via de website http://www.bespreekhetsamen-ede.nl/

 

 
TAIZE TAIZE

Welkom bij het Taizégebed in Ede

Elke tweede zondag van de maand ben je van harte welkom bij het Taizegebed in Ede. Daarnaast zijn er regelmatig vieringen op woensdag of vrijdag.
 https://www.taize-ede.nl/
 

 

 

 
MEET-INN MEET-INN

Meet-Inn is een diaconaal inloopcentrum, in het hartje van Ede. De Open Hof is vanaf de start in 1988 participant van dit interkerkelijk inloophuis.
http://www.meet-inn.nl/

 
KERKEN MET STIP

KERKEN MET STIP
De Open Hof is lid van de landelijke vereniging Kerken met Stip, waarbij circa 70 kerken aangesloten zijn. Deze kerken zetten zich (extra) in voor mensen die sociaal of psychisch kwetsbaar zijn.

https://www.kerkenmetstip.nl/

lees meer »
 
PROTESTANTSE KERK

Vindplaats van geloof, hoop en liefde
PROTESTANTSE KERK
De Protestantse Kerk in Nederland is deel van de wereldwijde gemeenschap waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en delen. 
Een vindplaats van geloof, hoop en liefde.
https://www.protestantsekerk.nl
 
 
KERK IN ACTIE

KERK IN ACTIE
Samen zijn we de Kerk in Actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. 
Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.
Bekijk waarom wij in actie komen                            
https://www.kerkinactie.nl
 
 
JOP, JONG PROTESTANT

JOP, JONG PROTESTANT
Voor vragen over materialen, programma's en trainingen voor jeugdwerk kun zoeken contact op de website van  JOP, Jong Protestant.
https://jop.nl
 
 
NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP

http://www.bijbelgenootschap.nl
Nederlands Bijbelgenootschap