Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Wijkgemeente "De Open Hof"
 
 
BELEIDSPLAN WERKGROEP VIERINGEN 2015-2020 BELEIDSPLAN WERKGROEP VIERINGEN 2015-2020


De Werkgroep Vieringen houdt zich met allerlei zaken bezig die te maken hebben met de wekelijkse vieringen. De werkgroep ziet de Open Hof midden in de samenleving staan. Daarom wordt er gestreefd naar veelkleurigheid en variatie.
Vastroesten? Dat nooit!
Open Hoffers hebben allerlei leeftijden, achtergronden en voorkeuren. De werkgroep wil tegelijkertijd tegemoetkomen aan die pluriformiteit, maar dan binnen zekere grenzen die bepaald worden door het licht oecumenisch-protestantse karakter van de geloofsgemeenschap.
De werkgroep zoekt betrokkenheid van iedereen. Vooral van de kinderen en jongeren, want dan hoop je ze erbij te houden ook als ze wat groter worden. Op het punt van betrokkenheid door veel mensen is de afgelopen jaren gelukkig al een grote slag gemaakt, maar we moeten door! Samen met de predikant willen we hierover actief blijven nadenken.
 
Inleiding
De Open Hof wil een missionaire gemeente zijn die midden in de samenleving staat. Oriëntatiepunten voor de Open Hof zijn een open houding en ruimte voor pluriformiteit. De vormgeving van de vieringen bevindt zich in het spanningsveld van traditie en vernieuwing. Er is behoefte aan nieuwe vormen en rituelen die vanuit de oriëntatiepunten aansluiten bij diverse doelgroepen.
 
Samenstelling

 • Afgevaardigden van de predikanten
 • Afgevaardigden van organisten / cantorij
 • Afgevaardigden van jeugdkerk / kindernevendienst/werkgroep kinderliederen
 • Afgevaardigden namens de gemeente (minimaal 3)
 
Doelstelling
De Werkgroep stelt zich als doel de liturgie zodanig vorm te geven dat aansluiting en herkenning wordt ervaren door de diverse doelgroepen. We willen de betrokkenheid van de gemeenteleden bij de vieringen versterken.
 
Taken
 • Bezinning en voorlichting aangaande de liturgie.
 • Het verzorgen van en assisteren bij bijzondere vieringen.
 • Het zoeken naar en vormgeven van een pluriforme muzikale invulling binnen de vieringen.
 • Invulling geven aan het dienstrooster van predikanten (vast en gast).
 • Informeren van gastpredikanten.
 • Supervisie op de praktische organisatie binnen de viering.
 • Inrichting liturgisch centrum / kerkzaal.
 • Bezinning en advisering m.b.t. beeld en geluid binnen de viering.
 • Feeling houden met de liturgische wensen van de gemeenteleden
 
 

terug
 
 
 

Inloggen


 

GEMEENTEAVOND
datum en tijdstip 27-03-2019 om 20.00 uur
meer details

OPA
datum en tijdstip 06-04-2019 om 9:00
meer details

 
Predikant
Ds. Agnès Gilles
Wilhelminalaan 9
6721 ER BENNEKOM

Tel. 06-41866969


 
 
Kerkgebouw
“De Open Hof”
Hoflaan 2
6715 AJ  Ede
telefoon 0318-639426 
 
Beheerder
dhr. J.G. Kaldeway
Gravenhof 17
6715 AM  Ede
Open Hof telefoon 0318-639426
Prive telefoon 0318-622292

 
Coördinator kostersdiensten
dhr. C. van der Wal
Groevenbeek 23
6715 HC  Ede
telefoon 0318-636156 
 
Scriba
Mevr. B. Pluimers
Gildestraat 26
6711 DM  Ede
Telefoon: 0318-591029
Mobiel: 06-15686248
E-mail: 
 
 
Redactie website
Klik mail om te reageren op de website, of om een artikel te laten plaatsen.
 
Wijkkas De Open Hof
Protestantse Gemeente Ede
t.n.v. Wijkkas De Openhof
NL62 RABO 0162 3002 12
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.