Werkgroep Vieringen Werkgroep Vieringen
De werkgroep vieringen streeft naar een liturgie die aansluit bij de diverse doelgroepen binnen De Open Hof en wil de betrokkenheid van de gemeenteleden bij de vieringen versterken. Open Hoffers hebben allerlei leeftijden, achtergronden en voorkeuren. Aan die pluriformiteit proberen we recht te doen, binnen de grenzen van onze oecumenisch-protestantse geloofsgemeenschap, in het spanningsveld tussen traditie en vernieuwing.

De werkgroep ondersteunt de voorganger in het vormgeven van de liturgie en de muzikale invulling binnen de vieringen. De werkgroep geeft daarnaast vorm en inhoud aan een stilteruimte in het kerkgebouw. Eveneens kunnen gebeden worden opgeschreven in het gebedenboek, dat tijdens de dienst van de gebeden wordt voorgelezen aan de gemeente en waarvoor centraal gebeden wordt.
terug