Werkgroep Pastoraat Werkgroep Pastoraat
De werkgroep pastoraat is er voor pastorale zorg van gemeenteleden die daarom vragen bij het PASTORAAL-DIACONAAL MELDPUNT. Onze wijkgemeente is opgedeeld in vijf pastorale secties (zie WIJKINDELING). Elke sectie heeft een ouderling of coördinator en een aantal contactpersonen.

We gaan niet standaard bij iedereen op huisbezoek, maar doen dat met alle liefde als je dat bij ons aangeeft. Ernstig en of langdurig zieke mensen bezoeken we zodra we daar van weten en zij dat op prijs stellen. Tachtigplussers bezoeken we zoveel mogelijk. De werkgroep pastoraat is verantwoordelijk voor de groothuisbezoeken, de jaarlijkse bijeenkomsten om elkaar beter te leren kennen en je geloofsbeleving te verrijken.
terug