Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Wijkgemeente "De Open Hof"
 
 
VISIE OMZIEN NAAR ELKAAR (ONE)

VISIE OMZIEN NAAR ELKAAR (ONE)

PKN-wijkgemeente Open Hof
 
Deze nota vormt de basis onder het voornemen om de zorg voor mensen binnen en buiten De Open Hof minder te delegeren en meer bij individuele gemeenteleden te leggen. Dit vergt zowel een omslag in de cultuur als de structuur van De Open Hof.
We schaffen niets af,  koesteren de bestaande structuur van bezoekwerk en diaconale hulp door ambtsdragers, sectiecoördinatoren en contactpersonen en stemmen die af met nieuwe initiatieven. Daarnaast blijven we vertrouwen op de vele niet-georganiseerde (zorg)contacten tussen gemeenteleden  
 
Situatiebeschrijving
Sinds juni 2014 zijn concrete stappen gezet om de Diaconale- en Pastorale Raden samen te voegen. Vanaf september 2014 zijn de secties, waarin de circa 800 pastorale eenheden (adressen) zijn verdeeld, teruggebracht van zeven naar vijf. Daarmee blijft ondanks het teruglopend aantal ambtsdragers, coördinatoren en contactpersonen (functionarissen) de pastorale/diaconale organisatiestructuur overeind.
 
Knelpunt
De overheid verwacht een grotere participatie van burgers in de zorg aan ‘de naaste’. De kerk heeft die rol ooit vervuld en als gemeente voelen we ons verantwoordelijk om die zorg (meer) gestalte te geven.
De huidige structuurverandering binnen de Open Hof (minder functionarissen) vergroot het risico dat mensen niet gezien worden, er gaat minder initiatief uit van de (georganiseerde) kerk. Hoe houden we dit omzien naar elkaar voldoende op peil. Hoe kunnen we de verwachtingen die gemeenteleden van ons als kerk hebben blijven afstemmen op de mogelijkheden?  
Op de brainstormmiddag over omzien naar elkaar op 1 februari 2014  was de rode draad dat  de uitvoering minder door enkelingen en meer door iedereen zal moeten plaatsvinden. Dit vergt een cultuurverandering, een andere houding en rol van gemeenteleden.
 
Visie ‘van delegeren naar omarmen’
Als geloofsgemeenschap volgen we de voetsporen van de joods-christelijke traditie, zijn we op weg naar het land van melk en honing. Binnen onze protestantse gemeente komen we in opstand tegen onrecht, schiet barmhartigheid wortel en mag kwetsbaarheid bestaan.
Gemeenteleden laten de zorg voor de ander niet over aan de functionaris, maar nemen steeds vaker zelf het initiatief de ander te omarmen, er voor hem of haar te zijn in goede en in kwade dagen bij zowel lief als leed. Ieder met zijn eigen gaven en talenten en vanuit zijn eigen plek binnen de gemeenschap. Een levende gemeente in een grote ruimte. Samen, alle generaties, omzien naar buiten en naar binnen, elkaar zegenen en van elkaar genieten.

Een droombeeld: De Open Hof als een beschermde omgeving waarin mensen kwetsbaar of broos mogen zijn, maar ook krachtig en vastberaden. Een behaaglijke tuin met hofjes en perkjes, onderhouden door vaste kringen en spontane groepjes. Elk schepsel is gekend, ook die in de uithoeken en schaduwplekken van de Hof.  We vertoeven in deze Hof, met regelmaat of af en toe, in elk geval op zoek naar het goede leven voor iedereen.
 
Valkuilen
Probeer gelijkwaardig aan elkaar te blijven, voorkom een hulprelatie. Omzien vanuit wat je met  elkaar deelt spreekt vaak meer aan dan omzien omdat je wat te bieden hebt of nodig hebt (dat is liefdadigheid). Kunnen wij omzien zonder verwachtingen te hebben, willen we dat (meer) proberen?
Het goed hebben lukt prima met gelijkgestemden, al te snel ontstaat een hechte band. Mensen die toch al snel aan de rand staan voelden zich des te meer buitengesloten.
Voorkom het ontstaan van nieuwe werkgroepen waaraan gedelegeerd kan worden. Risico is dat er op korte termijn (even) niemand opstaat om een klus te klaren. Kans is dat spontaan een initiatiefnemer voor de lange termijn gemotiveerd en betrokken blijft.
 
Oplossingsrichtingen
Een heersende cultuur aanpassen vraagt veel begrip en geduld, daar is een lange tijdsperiode voor nodig. Consequente communicatie, afstemmen van verwachtingen, is daarbij essentieel. Door regelmatig uit te dragen en te bespiegelen van wat er gaande is blijven mensen betrokken. Daarnaast zijn concrete actiepunten nodig om effect te sorteren en succeservaring op te doen. Samenwerken is te bevorderen door het vergroten van de betrokkenheid en interesse voor elkaar.  Een werkgroep met ambtdragers, wijkmedewerkers en gemeenteleden werkt ideeën uit om zowel de betrokkenheid te vergroten als het omzien naar elkaar meer gestalte te geven.

terug
 
 
 

Inloggen


 

Wandelen
datum en tijdstip 16-08-2018 om 9:30

meer details

OPA
datum en tijdstip 01-09-2018 om 9:00

meer details

 
Predikant
Vacature
 
Kerkgebouw
“De Open Hof”
Hoflaan 2
6715 AJ  Ede
telefoon 0318-639426 
 
Beheerder
dhr. J.G. Kaldeway
Gravenhof 17
6715 AM  Ede
Open Hof telefoon 0318-639426
Prive telefoon 0318-622292

 
Coördinator kostersdiensten
dhr. C. van der Wal
Groevenbeek 23
6715 HC  Ede
telefoon 0318-636156 
 
Scriba
Mevr. B. Pluimers
Gildestraat 26
6711 DM  Ede
Telefoon: 0318-591029
Mobiel: 06-15686248
E-mail: 
 
 
Redactie website
Klik mail om te reageren op de website, of om een artikel te laten plaatsen.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.