Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Wijkgemeente "De Open Hof"
 
 
WERGROEP ZWO

WERGROEP ZWO

Wat is ZWO?
ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Als kerkelijke gemeente maken we deel uit van een internationaal netwerk van kerken en aan kerken gelieerde organisaties dat wereldwijd tot in kleine dorpen en in een veelheid van organisaties is vertakt door alle lagen van de bevolking heen. Het gaat daarbij niet om de organisaties, maar om mensen met wie we mogen delen wat we hebben ontvangen. Mensen die op hun beurt weer met ons delen wat zij hebben ontvangen. Met als uitgangspunt dat ieder mens recht heeft op respect en een menswaardig bestaan, ongeacht geloof, politieke overtuiging, ras, sexe of nationaliteit, draagt dit netwerk bij aan:

  • de voorziening van basisbehoeften als gezondheidszorg, voedsel, schoon drinkwater en onderwijs voor iedereen;
  • democratisering en vrede en een betere economische positie van mensen in ontwikkelingslanden.

De ZWO Commissie van de Open Hof betrekt de gemeente bij dit wereldwijde werk van Kerk in Actie. Bij onderstaande activiteiten zoekt de ZWO werkgroep zoveel mogelijk verbinding met andere werkgroepen en de kindernevendienst.

Projecten en activiteiten
Om het bewustzijn en de betrokkenheid van de gemeente te vergroten verricht de ZWO Commissie de volgende activiteiten:
• De gemeenteleden informeren over de ZWO projecten en activiteiten die door Kerk in Actie worden gesteund en waarvoor tijdens de diensten wordt gecollecteerd. Bij voorkeur met gebruik van beeldmateriaal en videomateriaal. Bijvoorbeeld voor de projecten in de 40 dagentijd;
• Activiteiten organiseren waarmee geld wordt ingezameld voor ZWO projecten en tegelijkertijd de binding tussen gemeenteleden wordt versterkt. In het bijzonder rond de 40 dagentijd en voor het interactieve project.
• Onder de aandacht brengen van de schrijfacties (o.a. paasgroetenactie) van Kerk in Actie en gemeenteleden stimuleren hier aan deel te nemen.
• Deelname aan een Kerk in Actie-interactief project waarmee de inhoudelijke betrokkenheid wordt vergroot en het bewustzijn groeit dat dit werk gaat over mensen. Mensen die onze hulp nodig hebben, maar die ons ook veel te bieden hebben en hun geestelijke en culturele rijkdom met ons willen delen. Dit doen we samen met de wijkgemeenten Beatrixkerk, Harskamp en Emmaüs.

terug
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst
datum en tijdstip 18-11-2018 om 10:00 uur

Klik bij aanvang van de viering hier om mee te luisteren. Mocht u op één of andere wijze de viering niet via deze website kunnen beluisteren, surft u dan naar: www.kerkdienstgemist.nl. Kies achtereenvolgens; Gelderland, Ede en Protestantse Wijkgemeente De Open Hof.
meer details

OPA
datum en tijdstip 01-12-2018 om 9:00
meer details

 
Predikant
Vacature
 
Kerkgebouw
“De Open Hof”
Hoflaan 2
6715 AJ  Ede
telefoon 0318-639426 
 
Beheerder
dhr. J.G. Kaldeway
Gravenhof 17
6715 AM  Ede
Open Hof telefoon 0318-639426
Prive telefoon 0318-622292

 
Coördinator kostersdiensten
dhr. C. van der Wal
Groevenbeek 23
6715 HC  Ede
telefoon 0318-636156 
 
Scriba
Mevr. B. Pluimers
Gildestraat 26
6711 DM  Ede
Telefoon: 0318-591029
Mobiel: 06-15686248
E-mail: 
 
 
Redactie website
Klik mail om te reageren op de website, of om een artikel te laten plaatsen.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.