Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Wijkgemeente "De Open Hof"
 
 
"KERK MET STIP" START IN EDE MET "ZIN OP ZONDAG"

"KERK MET STIP" START IN EDE MET "ZIN OP ZONDAG"

Ex-gedetineerden en daklozen bereiken op hun ‘eigen’ tijd en plek
 
Op zondag 7 januari 2018 starten de zondagse bijeenkomsten, gericht op ex-gedetineerden, thuis- en daklozen, in de ruimte achter de Lutherse kerk aan de Maanderweg 27.  Deze bijeenkomsten komen voort uit een initiatief van ‘Kerken met Stip’ in Ede, gedragen door een (groeiend) aantal kerken uit Ede. 
 
Doel
Het doel is om op de zondagmiddag, tussen 14 en 16 uur, de kerk letterlijk open te stellen voor de doelgroep en deze mensen soep, broodjes, koffie en thee aan te bieden. Iedereen is welkom en er is geen sprake van een vast programma of verplichtingen.
 
Uitgangspunt
Het uitgangspunt van deze bijeenkomst is om ex-gedetineerden, thuis- en daklozen te bereiken op de plekken waar zij zich bevinden (centrum Ede) op het tijdstip in de week dat zij het meest behoefte hebben aan een warme activiteit (zondagmiddag). Deze activiteit sluit heel mooi aan op de twee doordeweekse lunchbijeenkomsten, georganiseerd door streetpastor Max Paans in de MeetInn. Hierop komt een grote groep mensen vanuit de doelgroep (ca. 40 a 50 personen) af.
 
Vrijwilligers gevraagd
Per zondag vragen wij 3 tot 4 vrijwilligers voor de ontvangst van onze gasten.  Als vrijwilligers vragen wij kokers/kooksters voor eenvoudige maaltijden, alsmede gastheren/gastvrouwen.
Geeft u zich op als vrijwilliger voor deze mooie en bijzondere activiteit. U kunt dat doen via een van onderstaande personen, per e-mail of telefonisch. 
 
Initiatiefnemers zijn leden van de werkgroep Kerk met Stip van de Open Hof te Ede,
Hennie Timmerman 
Dingeman de Jong
Steven Berendsen: 06-48526165
Han Pol: 06-28795597

 
Wat doet de werkgroep 'Open Hof met Stip'

Wat doet de werkgroep 'Open Hof met Stip'

Jaarlijks blijken ongeveer 150 Edenaren terug te keren uit de gevangenis,
meestal na enkele dagen of weken. Zeker degenen die een jaar of langer
‘hebben gezeten’ lopen na hun detentie tegen economische of sociale
problemen aan. Met hulp van vrijwilligersorganisaties als Exodus en
Gevangenenzorg proberen zij hun leven weer op het goede spoor te krijgen. Wij als Open Hof, en de andere tachtig Stipkerken in Nederland, zijn bedoeld om hun ook op geestelijk gebied de weg te helpen vinden. In de gevangenis kom je meestal tot bezinning, ontstaat er behoefte aan zingeving en bezoek je debajeskerk. Weer ‘buiten’ zou je dat willen vervolgen op een plek waar men je levensverhaal respecteert, bijvoorbeeld in een Stipkerk.

Sinds april 2012 hangt er aan de gevel van de Open Hof een plaquette van Kerken met Stip. Een zichtbaar teken dat we ons als geloofsgemeenschap extra inzetten voor gevangenen. De inzet komt vooral van een kleine werkgroep die contact onderhoudt met de gevangenis in Arnhem en elke maand in Meet-Inn de Stipavond organiseert. Dan dekken we de tafel voor ex-gevangenen en steken daarbij de Paaskaars aan. Vorige maand vertelden twee bezoekers na afloop van de Stipavond elkaar: "Schrok jij
ook zo toen we binnenkwamen? Iemand vroeg of we vast hadden gezeten…, dat vraag je toch niet! Maar gelukkig bedoelde die of we in de file hadden gestaan! Daarna werd het helemaal goed. We hoefden niets te zeggen, we hoorden er gewoon bij. De mensen hadden geen oordeel over ons, bizar gewoon. En ze hadden speciaal voor ons gekookt. Daar gaan we natuurlijk iets voor terug doen, daarom gaan wij de volgende keer koken, logisch toch?"

Een pure ervaring met een prachtig aanbod. De ervaring leert dat een toezegging van onze gasten goed bedoeld is, maar dat we daar niet op kunnen rekenen. Daarom zijn we op zoek naar een extra kookvrijwilliger. Meld u aan als u een aantal keren per jaar kunt koken voor pakweg 15 personen of als u iets anders zou willen doen voor ex-gevangenen in Ede:

 
OPEN STAAN VOOR (EX)GEVANGENEN: EEN TAAK VOOR DE OPEN HOF? OPEN STAAN VOOR (EX)GEVANGENEN: EEN TAAK VOOR DE OPEN HOF?

Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toegekomen? (Matteüs 25:39) Deze vraag uit de Bergrede prikkelt ons als werkgroep Open Hof ‘Kerk met Stip’.

Met drie deelprojecten proberen we er te zijn voor de gedetineerde naaste:

 • De Stipavond: maandelijks maaltijd en ontmoeting met ex-gedetineerden uit de regio Ede en hun begeleiders bij diaconaal Inloopcentrum Meet-Inn;
 • Medewerking aan kerkdiensten in Arnhemse gevangenissen;
 • Kerkmaatjes voor ‘bevreemde’ nieuwe kerkgangers, om het thuis voelen in De Open Hof te bevorderen.

De werkgroep Open Hof Kerk met Stip valt niet onder een Raad maar koppelt haar werkzaamheden rechtstreeks terug naar de Federatieraad.

De werkgroep is bereikbaar via mail
Onze folder kunt u hier inzien, printen en/of downloaden in PDF formaat.

Landelijke vereniging
De Open Hof is lid van de landelijke vereniging Kerken met Stip. Dit zijn kerken en geloofsgemeenschappen waar justitiepastores en predikanten vanuit de gevangenis contact mee kunnen leggen en naar kunnen verwijzen. Meer over dit landelijk net werk is te lezen op de website: www.kerkenmetstip.nl

De Stip
Het schijnt dat zwervers vroeger een stip aanbrachten op huizen en boerderijen die openstonden om hen onderdak te verlenen. Hierop heeft Kerken met Stip voortgeborduurd. Laagdrempelige, gastvrije plekken waar echte belangstelling is voor ex-gedetineerden die een nieuw begin willen maken.

 
WAT IS EEN STIPAVOND? WAT IS EEN STIPAVOND?

Op een leuke eetlocatie in Ede komen eens in de maand tussen de tien en twintig mensen bij elkaar om samen te eten en praten. Je kunt vanaf 18.00 uur binnenlopen en om 18.30 beginnen we met de maaltijd. Tussen de drie gangen in (voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht) zal een spreker iets vertellen over zijn of haar beroep, passie of leven.
Om 20.30 sluiten we de avond af.

Op een Stipavond gaat het om de ontmoeting. Het geloof komt er ter sprake, zonder Bijbelstudie of een serie liederen. Je kunt er je verhaal kwijt en je vragen over God en geloof stellen. Maar het gaat vooral om de ontspanning door ontmoeting.

Stipavond bijwonen?
In principe is er elke tweede maandag van de maand een Stipavond. Kijk voor actuele datums op www.meet-inn.nl of stuur een
mail

 • Geef je op zodat we voldoende inkopen doen. Je kunt je opgeven tot 15.00 uur van de bewuste Stipavond. Dat kan telefonisch bij Meet-Inn (telefoon 0318-650187) of per
  mail
 • De Stipavond wordt gehouden bij Meet-Inn Inloopcentrum, Notaris Fischerstraat 10 (achter ijssalon Bernardo)
 • De avond begint om 18.00 uur en duurt tot ongeveer 20.30 uur.
 • Je betaalt € 2,50 voor alle consumpties (maaltijd en koffie)

 

 
FOLDER STIPAVOND FOLDER STIPAVOND

De folder van de Stipavond kunt u hier inzien, printen en eventueel downloaden in PDF formaat.

 
KERK MET STIP ZOEKT VRIJWILLIGERS KERK MET STIP ZOEKT VRIJWILLIGERS

De Open Hof wordt Kerk met Stip en wil daarmee een plek zijn waar ex-gedetineerden zich thuis kunnen voelen. Een activiteit die we dit najaar gaan starten, is een maandelijkse ontmoetingsavond in de Meet-Inn. Deze avond is bedoeld voor die groep van mensen ‘met een verleden’, alsmede voor gemeenteleden uit de Open Hof. Het doel is, kort gezegd: samen eten, samen spreken, samen vieren, samen delen. Naast de gezamenlijke maaltijd zal er een gastspreker worden uitgenodigd. Deze zal een thema inleiden dat aanleiding kan geven tot een verder gesprek. Als Kerk met Stip zoeken we in of buiten de Open Hof vrijwilligers voor deze ontmoetingsavonden en andere activiteiten:

 1. Koks voor te starten ontmoetingsavonden in de Meet Inn, op maandag vanaf 15 uur beschikbaar voor het inkopen, alsmede het koken van de maaltijd. Je eet natuurlijk ook mee.
 2. Tafelgenoten tijdens deze eetavonden. Voor als je het fijn vindt om, onder het genot van een hapje en een drankje, te praten met je tafelgenoten.
 3. Bezoekers van gevangenissen in onze omgeving, om eerste contacten te kunnen leggen met mensen die in de toekomst hun vrijheid weer tegemoet gaan.
 4. Kerkmaatjes voor begeleiding van kerkbezoek en partner zijn in het gesprek met iemand uit onze doelgroep.

Heb je belangstelling voor één van deze taken, geef je dan als vrijwilliger op.
Mail naar:
Je zult dan door de werkgroep Kerk met Stip benaderd worden.

 

 
EVEN IS HET FEEST IN DE 'BLUE BAND BAJES'

EVEN IS HET FEEST IN DE 'BLUE BAND BAJES'

Op woensdag 23 maart op bezoek in de Penitentiaire Inrichting Arnhem Zuid.

Het is weer een bijzondere ervaring om binnen te zijn in de gevangenis en te weten dat minstens vijf deuren achter je op slot zijn gegaan. Maar we zijn blij, want we kunnen vanmiddag vanuit ‘Kerk met Stip Ede’ de mannen in de bajes een concert van de band Trinity aanbieden. En vanuit eerdere ervaringen weten we dat dat een feest is. Een spannende mix van muziek uit Zuid Amerika, Ierse folk, Afrikaanse beats en pop wordt door de vier Nederlandse bandleden gebracht. En het mooie is dat tussendoor zonder opsmuk een hoopvolle boodschap wordt gegeven. 
Ook na Brussel kunnen we zingen: ‘It’s believing  that hope is always there.’ Uit andere nummers:
‘We zijn één familie, met één Vader in de hemel en we mogen naar elkaars verhalen luisteren.’
‘Ik ben niet wat ik heb, ik ben niet wat ik doe, ik ben niet wat ze over mij zeggen, ik ben een geliefd kind van God.’

Samen met ongeveer vijftig gedetineerden genieten we van de swingende muziek in de ‘verbouwde’ kerkzaal.   Al snel nadat de band is gaan spelen, zie je iedereen genieten. Bij een paar nummers wordt enthousiast meegeklapt, sommigen kunnen nauwelijks op de stoel blijven zitten. Je moet gewoon meebewegen met deze muziek. Aan het eind wordt hard geroepen om nog een nummer te spelen en de band gaat daar meteen op in.
Het wenslied ‘May you have a friend for the road. I’ll be there. Together we will walk the road.’ wordt de mannen toegezongen.

Na afloop praten we nog wat na, drinken we koffie en eten we met elkaar de lekkere meegebrachte muffins op. Eén van de mannen zegt: ‘Wat heb ik genoten. Ik heb Trinity in mijn hart.’
Voor vijftig mannen is op deze middag het grauwe bestaan in de gevangenis op een plezierige manier doorbroken. Met een voldaan gevoel gaan we naar huis.
Hebt u belangstelling voor het werk van Kerk met Stip? Mail dan naar naar mail

 
 
 

Inloggen


 

GEMEENTEAVOND
datum en tijdstip 27-03-2019 om 20.00 uur
meer details

OPA
datum en tijdstip 06-04-2019 om 9:00
meer details

 
Predikant
Ds. Agnès Gilles
Wilhelminalaan 9
6721 ER BENNEKOM

Tel. 06-41866969


 
 
Kerkgebouw
“De Open Hof”
Hoflaan 2
6715 AJ  Ede
telefoon 0318-639426 
 
Beheerder
dhr. J.G. Kaldeway
Gravenhof 17
6715 AM  Ede
Open Hof telefoon 0318-639426
Prive telefoon 0318-622292

 
Coördinator kostersdiensten
dhr. C. van der Wal
Groevenbeek 23
6715 HC  Ede
telefoon 0318-636156 
 
Scriba
Mevr. B. Pluimers
Gildestraat 26
6711 DM  Ede
Telefoon: 0318-591029
Mobiel: 06-15686248
E-mail: 
 
 
Redactie website
Klik mail om te reageren op de website, of om een artikel te laten plaatsen.
 
Wijkkas De Open Hof
Protestantse Gemeente Ede
t.n.v. Wijkkas De Openhof
NL62 RABO 0162 3002 12
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.