WIJKKERKENRAAD WIJKKERKENRAAD
De wijkkerkenraad  van de protestantse wijkgemeente De Open Hof is verantwoordelijk voor alle beleid en uitvoering en bestaat uit alle ambtsdragers en de wijkpredikant. Ze werkt volgens het Beleidsplan, dat hier te downloaden is.

De maandelijkse vergaderingen zijn toegankelijk voor alle gemeenteleden (openbaar). Deze worden voorbereid door het moderamen.
 
Samenstelling van het moderamen Samenstelling van het moderamen
Wijkpredikant: ds. Agnès Gilles
Voorzitter: dhr. Dingeman de Jong
Scriba: mevr. Betty Pluimers
Assessor:  dhr. Sijtze Roosjen

De wijkkerkenraad organiseert twee keer per jaar een gemeenteavond met als doel: creëren van draagvlak en signaleren van praktische knelpunten. Daarnaast om gemeenteleden te betrekken bij de speerpunten van het beleid en te informeren over activiteiten in en buiten onze wijkkerk. Onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad werken verschillende werkgroepen:
  • de werkgroep Jeugd;
  • de werkgroep Pastoraat;
  • de werkgroep Diaconaat;
  • de werkgroep Vieringen;
  • de werkgroep Zorgzame Kerk
  • de Beheersraad.
Deze werkgroepen bestaan uit ambtsdragers en niet-ambtsdragers. De werkgroepen maken een jaarplan waarin de speerpunten voor het komend jaar staan vermeld en leggen verantwoording af over het uitgevoerde beleid aan de wijkkerkenraad.