Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Wijkgemeente "De Open Hof"
 
 
WIJKKERKENRAAD WIJKKERKENRAAD

De protestantse wijkgemeente  De Open Hof heeft een sinds de fusie  op 1 januari 2017 een wijkkerkenraad. De wijkkerkenraad is verantwoordelijk voor alle beleid en uitvoering en bestaat uit alle ambtsdragers, de wijkpredikant(en).  Hiervoor is een Beleidsplan opgesteld welke u hier kunt inzien en, indien gewenst, kunt downloaden.

De wijkkerkenraad kiest een voorzitter en een scriba. De vergadering worden voorbereid door het moderamen, bestaande uit: predikant, voorzitter wijkkerkenraad, voorzitter werkgroep zorgzame kerk en momenteel ook de consulent. 

De wijkkenraad vergadert elke maand, met uitzondering van augustus. De vergaderingen van wijkkerkenraad zijn toegankelijk voor alle gemeenteleden.

Onder verantwoordelijkheid van het Moderamen en de wijkkerkenraad werken verschillende werkgroepen. Dit zijn:

  • de werkgroep Jeugd;
  • de werkgroep Pastoraat;
  • de werkgroep Diaconaat;
  • de Werkgroep Vieringen;
  • de Beheersraad.

Deze raden bestaan uit ambtsdragers en niet-ambtsdragers.  De raden maken beleidsplannen waarin staat waar men de accenten voor het komend jaar wil leggen. Deze worden vastgesteld in de Wijkkerkenraad. Na afloop van het jaar wordt verantwoording afgelegd over het (uit)gevoerde beleid. Verderop in deze gids vindt u meer informatie over de raden.

Samenstelling van het moderamen

Wijkpredikant vacature
Voorzitter dhr. Dingeman de Jong
Scriba mevr. Betty Pluimers
Werkgroep zorgzame kerk dhr. Sijtze Roosjen
Consulent ds. Jan Oortgiesen
   

Telefoonnummers: stuur een mail naar de redactie 

terug
 
 
 

Inloggen


 

GEMEENTEAVOND
datum en tijdstip 27-03-2019 om 20.00 uur
meer details

OPA
datum en tijdstip 06-04-2019 om 9:00
meer details

 
Predikant
Ds. Agnès Gilles
Wilhelminalaan 9
6721 ER BENNEKOM

Tel. 06-41866969


 
 
Kerkgebouw
“De Open Hof”
Hoflaan 2
6715 AJ  Ede
telefoon 0318-639426 
 
Beheerder
dhr. J.G. Kaldeway
Gravenhof 17
6715 AM  Ede
Open Hof telefoon 0318-639426
Prive telefoon 0318-622292

 
Coördinator kostersdiensten
dhr. C. van der Wal
Groevenbeek 23
6715 HC  Ede
telefoon 0318-636156 
 
Scriba
Mevr. B. Pluimers
Gildestraat 26
6711 DM  Ede
Telefoon: 0318-591029
Mobiel: 06-15686248
E-mail: 
 
 
Redactie website
Klik mail om te reageren op de website, of om een artikel te laten plaatsen.
 
Wijkkas De Open Hof
Protestantse Gemeente Ede
t.n.v. Wijkkas De Openhof
NL62 RABO 0162 3002 12
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.