Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Wijkgemeente "De Open Hof"
 
 
WERKGROEP DIACONIE WERKGROEP DIACONIE


Werkgroep Diaconaat
Diaconaat vindt haar oorsprong in de dienende functie van Jezus Christus in deze wereld. “Hij, die gekomen is, niet om gediend te worden, maar om te dienen”.
Bij het diaconaat gaat het om het dienen, gericht op gerechtigheid. De gehele gemeente heeft een diakonale roeping.

Basistaken

 1. De gemeente helpen haar diakonale taak te verstaan;
 2. Persoonlijke ondersteuning (bijstand, verzorging en bescherming) in en rond de gemeente;
 3. Financiële hulp bij rampen en gevallen van nood (wereldwijd);
 4. Verzorgen van internetkerkradio te beluisteren via internet met een PC of doormiddel van de lukasontvanger;
 5. Verzorgen van vervoer naar de kerkdienst;
 6. Volgen van landelijke acties;
 7. Verzorgen van Maaltijd van de Heer;
 8. Collecteren in de diensten (informeren over collectedoelen).

Werkgroep Diaconie

De wijkgemeente “De Open Hof” kent in zijn midden een werkgroep Diaconie, die speciaal belast is met de zorg voor het diaconaat, de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid.
Lid van deze werkgroep zijn: de diakenen, vertegenwoordigers van de ZWO-organisatie en de Commissie Internetkerkradio, leden met een speciale opdracht en een wijkpredikant.

De onderwerpen waaraan de werkgroep diaconie aandacht wil besteden, zijn:

 1. Via wijkteams op het spoor komen van knelgevallen voor persoonlijke hulpverlening;
 2. Projecten t.b.v. speciale doelen, zoals Meet-Inn;
 3. Zieken en gehandicapten attenderen op vakantiemogelijkheden;
 4. Nauwe samenwerking met de werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking in gezamenlijke acties;
 5. Nadrukkelijker PR-beleid formuleren en uitvoeren.

Giften
Giften voor Diaconale doeleinden kunt u overmaken op:

Bankrekening NL21RABO0307077233 t.n.v. Diakonie Protestantse Gemeente Ede

terug
 
 
 

Inloggen


 

GEMEENTEAVOND
datum en tijdstip 27-03-2019 om 20.00 uur
meer details

OPA
datum en tijdstip 06-04-2019 om 9:00
meer details

 
Predikant
Ds. Agnès Gilles
Wilhelminalaan 9
6721 ER BENNEKOM

Tel. 06-41866969


 
 
Kerkgebouw
“De Open Hof”
Hoflaan 2
6715 AJ  Ede
telefoon 0318-639426 
 
Beheerder
dhr. J.G. Kaldeway
Gravenhof 17
6715 AM  Ede
Open Hof telefoon 0318-639426
Prive telefoon 0318-622292

 
Coördinator kostersdiensten
dhr. C. van der Wal
Groevenbeek 23
6715 HC  Ede
telefoon 0318-636156 
 
Scriba
Mevr. B. Pluimers
Gildestraat 26
6711 DM  Ede
Telefoon: 0318-591029
Mobiel: 06-15686248
E-mail: 
 
 
Redactie website
Klik mail om te reageren op de website, of om een artikel te laten plaatsen.
 
Wijkkas De Open Hof
Protestantse Gemeente Ede
t.n.v. Wijkkas De Openhof
NL62 RABO 0162 3002 12
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.