ACTUEEL ACTUEEL

Voor alle actualiteiten rondom onze gemeente, klik hier.

 
WELKOM

WELKOM

Op deze internetsite vindt u allerhande informatie over het reilen en zeilen van onze Protestantse wijkgemeente “De Open Hof”. Als u de site bekijkt zult u ontdekken hoeveel activiteiten er plaatsvinden en hoe groot het aantal vrijwilligers is dat meedoet. Dat stemt ons vreugdevol en maakt ons enthousiast.

Op allerlei manieren willen we zoeken naar contact en ontmoeting in de hoop dat het geloofsgesprek doorgaat. Want dat is voor ons erg belangrijk. Dat mensen op hun eigen manier het geloof kunnen belijden. Niet opgelegd of voorgeschreven, maar als iets dat van jezelf is. Geloven is ten diepste een persoonlijke keuze en de vorm waarin je het geloof handen en voeten geeft, is een individuele zaak. Op allerlei manieren kan een mens zijn geloof vorm en inhoud geven.

Tegelijk zoeken we naar een soort gemeenschap van mensen die samen zoeken naar de wijze waarop het geloven vandaag zinvol kan zijn. Dat betekent dat er op verschillende manieren met elkaar gesproken kan worden. Het onderlinge geloofsgesprek is namelijk een pijler onder ons gemeente zijn. We doen dat in het kader van ons vormings- en toerustingsprogramma “Bespreek het Samen”. Er worden huiskamergesprekken georganiseerd en themadiensten gehouden met nagesprek. Het koffiedrinken na de zondagse eredienst is ook zo’n moment.

Zo zoeken we met elkaar naar een wijze van gemeente zijn die open en warm, concreet en bemoedigend is. Niemand uitgesloten, iedereen welkom. Dat is voor ons de invulling van het gaan in het spoor van Jezus. U wordt van harte uitgenodigd met ons mee te trekken. Misschien dat deze internetsite u daarbij kan helpen.

 
NIEUW INGEKOMEN NIEUW INGEKOMEN

Woon je al een tijdje in Ede? En naar je zin? Heb je hier in de Open Hof ook al een plekje gevonden? Of is dit de eerste keer dat je op zondagmorgen binnenloopt? Je bent van harte welkom!

De Open Hof gemeente is een open kerk gevormd door mensen met heel verschillende geloofsbelevingen. Die openheid en ruimte willen we vasthouden en stimuleren. Wij weten ons daarbij geïnspireerd door het evangelie van Gods liefde en barmhartigheid.

Heb je in de kerkzaal al even om je heen gekeken? Dan heb je kunnen zien dat klein en groot, jong en oud hier zit. Voor basisschoolkinderen is er kindernevendienst. Wie jonger is mag spelen, huilen of slapen in de crêche. Wie ouder is (12/16 jaar) kan naar de jeugdkerk, één keer per maand in de andere kerkzaal. Daar gaan jongeren op zoek naar hun plekje in dat verhaal van God en mensen. Uiteindelijk een zoektocht voor ons allen. Zo zoekend willen wij gemeente zijn.

En als je mee wilt zoeken, met af en toe de beleving van gevonden te zijn en gevonden te hebben, weet dan dat je je hier thuis kunt voelen.

 
GEBOUW & BEHEER

GEBOUW & BEHEER

De Open Hof is een kerkelijk centrum waarin naast kerkelijke activiteiten ook enkele commerciële activiteiten mogelijk zijn. Daarbij geldt het principe dat er geen activiteiten mogen plaatsvinden die in strijd zijn met het kerkelijk karakter van de Open Hof en dat kerkelijke activiteiten voor gaan.

lees meer ยป