zo 30 juni 2019

GEMEENTEBERAAD

Locatie: 
 Open Hof
Tijdstip: 
 11.15 uur  - 12.00 uur

Uitnodiging Koffie Plus
Zondag 30 juni bent u na de dienst van harte uitgenodigd voor een gemeenteberaad in de Omegazaal onder het genot van een kopje koffie en/of thee.
Dit naar aanleiding van de afgelopen 2 gemeenteavonden over de toekomst van onze kerk en de PGE. Een brainstormgoep heeft haar ideeën e.d. op papier gezet en wil dit graag met u als gemeente bespreken.
Van harte uitgenodigd.
 

terug